Wat is massagetherapie

Massagetherapie kan bestaan uit tuina-therapie, fascia-therapie of klassieke massage. Een combinatie van deze therapieën is natuurlijk ook mogelijk.

Tuina-therapie

Tui-na, wat letterlijk duwen en trekken betekent, is een Chinese massagetechniek. Net zoals bij acupunctuur gaat het bij tuina om het oplossen van blokkades in het weefsel. Tuina werkt bij diverse fysieke en emotionele klachten, zoals migraine, rug- en nekklachten en stress.

Een tuina-behandeling bestaat uit massage, gewrichts-mobilisaties en oefeningen. Met behulp van deze technieken worden obstructies in de meridianen verdreven, organen in evenwicht gebracht en Qi- en bloedcirculatie bevorderd. De Yin-Yang balans van uw lichaam wordt hersteld en pijn en beperkingen worden opgeheven.

Fascia-therapie

pagina massagetherapie 2Fascia is één groot 3-dimensionaal elastisch bindweefsel-netwerk, het omvat en doordringt alle spieren, botten, zenuwen, bloedvaten en organen. Fascia zorgt ervoor dat alles in uw lichaam met elkaar in verbinding staat.

Wanneer er wordt bewogen, schuiven deze verbindingen over elkaar. Alle weefsels, organen (viscera) en gewrichten hebben een eigen bewegingsrichting. Om deze beweging te kunnen maken is bewegingsvrijheid nodig; het weefsel zelf moet de beweging kunnen maken, maar het naastliggende weefsel moet hiervoor ook ruimte geven, meebewegen. Pijnklachten kunnen ontstaan als dit schuiven/meebewegen van fascia moeizaam gaat. 

Door massage en/of viscerale technieken (zienswijze Barral) wordt er ruimte gemaakt tussen de verbindingen in uw lichaam. Doordat de bewegingsvrijheid toeneemt, nemen uw pijnklachten af.

Klassieke massage

In deze massagevorm spelen westerse kennis van gezondheidszorg en de oosterse filosofie een belangrijke rol.

Klassieke massage stimuleert uw bloedsomloop. Door de toegenomen doorbloeding wordt de opname van voedingsstoffen in de spieren bevorderd en de afvalstoffen worden sneller afgevoerd. De massage kalmeert uw zenuwstelsel, versterkt uw immuunsysteem en het stimuleert het loslaten van toxines.