Wat is acupunctuur

Pagina Acupunctuur 1

Chinese geneeswijzen ziet het lichaam als één systeem, waarin de Qi die bij de geboorte is meekregen, in een gezonde toestand vrijelijk door de meridianen kan stromen. Wanneer onderweg blokkades ontstaan, dan raakt het lichaam uit balans en ontstaan fysieke en/of mentale klachten. Met steriele naaldjes worden de acupunctuurpunten (knooppunten) geprikkeld en op deze manier wordt de balans in de energiecirculatie hersteld. 

Westers wordt er op een andere manier naar de werking van acupunctuur gekeken. Vanuit de fysiologie en biochemie, stimuleert een acupunctuurnaaldje zenuwuiteinden en bindweefsel (fascia). Allerlei mechanismen worden in gang gezet, onder meer de aanmaak van lichaamseigen stoffen endorfine en dynorfine. Deze stoffen hebben een pijnstillende en ontstekingsremmende uitwerking en dragen op deze manier bij aan het herstel.

Klachten

Acupunctuur helpt bij veel specifieke klachten, zoals:

Allergie Artrose
Astma Burn-out
Buikpijn Chronische pijn
Depressiviteit Gewrichtspiijn
Hoge spierspanning Hoofdpijn
Hooikoorts Hormonale klachten
Huidproblemen Lage rugklachten
Maag- en darmklachten Menstruatieklachten (PMS)
Nek- en schouderklachten Neurologische klachten
Overgangsklachten Pijnklachten algemeen
RSI Slapeloosheid
Stress Verminderde weerstand
Vermoeidheid

Zwangerschap/ fertiliteit

Pijnklachten

Pijn en ongemak worden behandeld door middel van een balansmethode (Tan Balance Method Acupuncture). Dit is een zeer effectieve methode voor het snel verhelpen van allerlei pijnklachten. Onder pijn en/of ongemak wordt verstaan; stekend, zeurend, trekkend, zwaar, brandend, gevoelloosheid, tintelingen, bewegingsbeperking, etc.

Bij deze methode wordt u gevraagd de pijnlijke en/of ongemakkelijke plekken op het lichaam aan te wijzen. Met behulp van het balansmodel wordt vervolgens bepaald welke acupunctuurpunten geprikt gaan worden. Merendeels worden de naaldjes geplaatst op een meridiaan aan de andere zijde van het lichaam. 

Binnen 10 minuten na het plaatsen van de naaldjes voelt u direct pijnvermindering. Na een eerste aantal behandelingen zal in de regel de pijn deels terugkeren, maar steeds in geringere mate en na een langere tijdsduur.

Wanneer helpt acupunctuur niet?

Pagina acupuncttur 2Acupunctuur heelt niet wat kapot is. Het zal bijvoorbeeld nooit gebroken botten of zenuwbanen repareren. Na een operatie of bij (blijvend) letsel na een ongeval biedt acupunctuur verlichting en leidt het tot een beter herstel.

Er zijn aandoeningen, zoals chronische ziekten, kanker of anatomische afwijkingen, waarbij acupunctuur het probleem niet verhelpt, maar wel symptomen als pijn en vermoeidheid vermindert of wegneemt.

­